آزمایش حافظه بصری کیم کاراد - گزارش کار حافظه بصری

آزمایش حافظه بصری کیم کاراد - گزارش کار حافظه بصری

آزمایش حافظه بصری کیم کاراد - گزارش کار حافظه بصری

عنوان آزمایش:

آزمون حافظه بصری کیم کاراد

آزمون حافظه دیداری

تعداد صفحات:   6

نوع فایل:    WORD

 

قسمتی از متن:

روش آزمایش

این آزمایش در سه مرحله انجام می‌گیرد. پس از آماده کردن صفحه آزمون کیم-کاراد و آزمودنی به ترتیب زیر آزمایش را شروع می‌کنیم. (آزمودنی نباید از قبل صفحه اصلی آزمون را دیده باشد)

مرحله اول: ابتدا آزمودنی پشت میز می‌نشیند. صفحه 2 را که فقط یک صفحه با خانه‌های خالی است و مربع‌های کوچک در یک یا دو ردیف بدون هیچ ترتیب خاصی جلوی وی قرار می‌گیرد به طوری که دسترسی به آنها برای وی راحت باشد. روی این صفحات کوچک را پوشانده می‌شود تا احتمال یادگیری اشکال و تداعی به حداقل کاهش ‌یابد. سپس دستور آزمایش به ترتیب زیر برای آزمودنی خوانده می‌شود:

" ما در این آزمایش می‌خواهیم اثر تکرار را بر روی حافظه مورد بررسی قرار دهیم. من صفحه‌ای که دارای 20 شکل هندسی رنگی است را به مدت یک دقیقه به شما نشان می‌دهم. به دقت به آن نگاه کنید و سپس بدون نگاه کردن به آن 20 مربع کوچک را بر روی صفحه 2 که جلوی شماست جاگذاری نمایید. توجه کنید که دو نکته مهم‌ است: یکی جای هر شکل، و دیگری جهت آن ".

سپس صفحه به مدت 1 دقیقه به آزمودنی نشان داده می‌شود و بعد از یک دقیقه صفحه سفید چهار خانه و قطعات مجزای اشکال هندسی به صورت در هم ریخته در اختیار آزمودنی قرار می‌‌گیرد و از او می‌خواهیم تا صفحه اصلی آزمون را یادآوری کند و آن را عینا بچیند. پس از پایان چیدن تمامی قطعات کوچک، آزمودنی با دیدن صفحه اصلی آزمون، صفحه مقابل خود را تصحیح کرده و درست و نیم غلط خود را مشخص می‌کند. نحوه امتیاز دادن نیز به این صورت است که برای شکل هایی که درست و با جهت صحیح جاگذاری شده اند، 1 امتیاز، برای مربع‌هایی که جهتشان اشتباه است، 5/0امتیار، و برای مربع‌هایی که جایشان اشتباه است، صفر امتیاز در نظر گرفته می‌شود. در مرحله تصحیح لزومی به گرفتن زمان نیست.

یعنی قطعاتی که در جای خود قرار نداده در سمت راست صفحه و قطعاتی که در جای خود قرار داده است ولی جهت آن اشتباه است در سمت چپ صفحه قرار دهد. آزماینده این تعداد را برای این مرحله یادداشت می‌کند و با بهم ریختن قطعات کوچک به مرحله دوم آزمایش می‌پردازد.

مر حله دوم: این مرحله دقیقاً مثل مرحله قبل انجام می‌شود.

مرحله سوم: در این مرحله بر خلاف مراحل قبل آزمودنی اجازه دیدن صفحه سفید را ندارد زیرا می‌خواهیم حافظه بلند مدت او را بسنجیم. فقط از آزمودنی می‌خواهیم که مجدداً صفحه سفید را بچیند و پس از پایان چیدمان آزماینده نمره می‌دهد.


خرید آنلاین